Kära Publik!

Kära Publik!

Vi lever i märkliga tider. Coronaviruset ställer mycket på ända och väcker, förutom rädsla och oro, kanske en del existentiella tankar. Hur har vi byggt vår tillvaro? Vad är viktigast för en människa? Hur överlever vi?

Just sådana frågor som mänskligheten har använt konsten för att  ställa. Kanske är det i sådana här tider vi behöver teatern som allra mest? En möjlighet att samlas och gemensamt betrakta livet. Och då blir det plötsligt omöjligt! Ett litet virus tvingar oss att stanna hemma med så få sociala kontakter som möjligt.

Shakespearefabrikens styrelse har ännu inte fattat något beslut angående sommarens produktion av ”Vintersagan”. Men teatern följer noga utvecklingen och förbereder verksamheten för olika scenarier. Vi hoppas alltjämt att situationen ska stabilisera sig så att det blir möjligt att genomföra sommarens föreställningar, och arbetar på för att göra detta möjligt. I så fall kommer premiären som planerat att äga rum den 4 juli. Vi omfattas inte av begränsningen på 500 personer vid offentliga församlingar, då vår salong endast rymmer 200 personer. Trots det kommer vi detta år glesa ut antalet platser så att avståndet mellan åskådarna blir lite större. Allt för att minska riskerna för smittöverföring. Följ oss för nya besked kring sommarens föreställningar!