Shakespeare på Gräsgården får ett nytt hem

Shakespeare på Gräsgården får ett nytt hem


Shakespeare på Gräsgården, ShpG, har sedan 1996 spelat Shakespeares dramer företrädesvis på Gräsgården i klosterområdet i Vadstena. Teatern har också gästat Folkets park och Västra vallen i Vadstena slott.

Gräsgården har varit en spelplats, som uppskattats mycket av publiken. Enligt publikundersökningar som gjorts har den givit mycket för åskådarnas upplevelse. Men efter 23 somrar är det nu dags för en ny era.

ShpG har fått möjligheten att hyra den gamla foderfabriken vid Ullevi strax söder om staden. Där flyttar teatern in hela sin verksamhet.

Under april och maj pågår arbetet med att renovera lokalerna. Flera lokala entreprenörer är inblandade i byggnationerna och ekonomiskt stöd har erhållits både från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Märta Christina och Magnus Vahlquists stiftelse, samt Bo Lundquist. Vänföreningen för Shakespeare på Gräsgården är som alltid en viktig sponsor.

Med avstamp i den gamla fabriksmiljön vill teamet skapa ett visuellt äventyr, där den svenska industrialismens historia från alledeles nyss möter Shakespeares fyrahundraåriga universum.